Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHÓA DIỆN CHẨN 126

TRANG THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC XÂY DỰNG BỞI CÁC THÀNH VIÊN KHÓA HỌC DIỆN CHẨN 126 KHAI GIẢNG TỪ NGÀY 3/12/2012 ĐẾN NGÀY 4/1/2013.

Đây là trang giao lưu, lưu trữ thông tin giữa các thành viên trong khóa học, và với các thành viên yêu thích Diện Chẩn nói riêng, Việt Y Đạo nói chung. Đây cũng là nơi thảo luận, báo cáo các vấn đề nghiên cứu y thuật của các học viên Diện Chẩn, Việt Y Đạo...